-A A +A
Неделя 18 Ноември 2012

332 деца са намерили приемно семейство

332 деца са намерили приемно семейство

Днес стартира заключителна двудневна конференция по повод приключване на проект за приемна грижа и кампанията „Всяко дете иска семейство" на УНИЦЕФ България.

На конференцията ще бъдат представени финални резултати от изпълнението на проект „Приемна грижа" за периода 2009 - 2011 г., ще се обсъди развитието на приемната грижа в национален мащаб, качеството на услугата, както и новите практики и предизвикателства пред приемната грижа. Сред темите са още развитието на децата, настанени в приемни семейства, връзката между децата и техните биологични семейства и допълнителните услуги за децата в приемна грижа.

Конференцията откри госпожа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България. Тя очерта историческия контекст на развитието на услугата приемна грижа в страната и припомни, че в края на 2008 г. броят на приемните семейства е бил 250, докато днес техният брой е близо 1000. Госпожа Радочай изрази благодарности към всички партньори по проекта и по-специално към Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, без чиято подкрепа и воля за промяна, проектът не би бил успешен. Не на последно място, госпожа Радочай подчерта ролята на приемните родители и припомни известната поговорка, че който спаси едно дете, спасява целия свят. «Нека не забравяме, че сред нас има стотици български семейства, които всеки ден спасяват света.», заяви тя.

Сред участниците на събитието са още: Валентина Симеонова, Заместник-министър на труда и социалната политика; Доц. Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики; Събина Събева, Международна социална служба - България; Йорданка Дукова, приемна майка от гр. Шумен; Калин Каменов, Председател на ДАЗД; Ивайло Иванов, Изпълнителен директор на АСП.

Проектът на УНИЦЕФ „Всяко дете иска семейство" стартира през 2009 г. с цел развитието на приемната грижа в страната в партньорство с неправителствените организации Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и Сдружение „Самаряни". Проектът се реализира с подкрепата на МТСП, АСП и ДАЗД.

В рамките на проекта на УНИЦЕФ бяха създадени областни центрове по приемна грижа в девет области в страната: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново. Областните екипи по приемна грижа търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. Ключов елемент от проекта е създаването на единен областен модел за развитието на услугата "приемна грижа" и единна обучителна програма за кандидати за приемни родители и за обучители.

Милена Харизанова, Директор Социални услуги, УНИЦЕФ България, обобщи финалните резултати от проекта и представи развитието на услугата през последните години.

За периода 2009 г. - февруари 2012 г. са проведени 738 информационни срещи с над 19 000 участника в 9-те области. 384 души са кандидатствали за приемни родители, като 277 от тях са преминали пълния курс на обучение и са били одобрение. Към момента приемните семейства, които полагат грижи за дете са 238. Интересен е фактът, че 54 семейства са преживели извеждането на дете, в 40 семейства е настанявано дете повече от веднъж, а в 33 семейства е настанено повече от едно дете.

Данните показват, че половината приемни родители са на възраст между 40 и 50 години.

Резултатите за децата изглеждат по следния начин:

  • 332 деца са преминали през приемна грижа, в момента настанени са 270. От тях - 200 са настанени от специализирана институция, а останалите са дошли директно от семейство, от родилно отделение и друго приемно семейство;
  • Към момента на настаняване 51 деца са до 1 година, 87 - 1-3 г., 101 - 4-6 г., останалите - над 7 години; Съотношението на настанените деца е 60% момичета и 40% момчета от всички етнически групи;
  • Общо 87 деца са били изведени от приемна грижа (включват и деца настанени преди проекта) - 35 осиновени, 22 реинтегрирани в биологично и разширено семейство, 7 - в институция, 3 - навършили възраст, 14 - в други приемни семейства и за 6 - друго;
  • 68 деца поддържат връзка със своите биологични родители.

След ключовите постижения на проекта са въведеният общ подход на работа  и професионализирането на приемната грижа в България. Въведени бяха изцяло нови практики, като приемна грижа за новородени и малки деца (31 новородени), услуги за децата в приемна грижа, заместваща грижа, подкрепа на приемни родители, приемна грижа за деца с увреждания (25 деца са били настанени).

Не на последно място е осезаемата промяна в нагласите на професионалисти от социалния сектор и на обществеността в следствие на широката националната кампания за приемна грижа през 2010 г., благотворителното предаване „Великолепната шесторка 2" и документалната поредица „Такъв е животът - Приемни семейства", както и последвалите местни кампании за приемна грижа за бебета и деца с увреждания.

Проект „Всяко дете иска семейство" се финансира от Британски национален комитет за УНИЦЕФ, средства на УНИЦЕФ България и местно фондонабиране.

 

Източник: unicef.bg