-A A +A
Неделя 21 Август 2016

Приемни семейства поеха грижата за две момиченца в Старозагорско

Приемни семейства поеха грижата за две момиченца в Старозагорско

На 14 май, беше настанено момиченце на 6 години от Дом "Незабравка" в семейство Йорданови от гр. Стара Загора. Малко след това на 16 май се настани още едно момиченце на 8 години, което преди това беше живяло в център за настаняване от семеен тип "Малък групов дом", гр. Стара Загора. Това момиченце намери място в приемно семейство от с. Преславен, община Стара Загора, едно село, в което приемните семейства стават все повече.

Преди да бъдат настанени децата и двете семейства се срещаха с тях повече от месец. Целта на опознавателните срещи е преминаването на детето в приемното семейство да става плавно и щадящо за самото дете. По време на тези срещи родителите и децата се виждат в институцията и на различни обществени места, като сладкарница, детски център, паркове и други. По време на срещите децата се придружават и подкрепят от близки за тях хора от персонала на съответната институция. Особено важно е детето да има възможност да посети няколко пъти дома на приемните родители, да се запознае с децата им ако имат такива, да преспи в дома им и когато всички са уверени, че има добър контакт между приемните родители и детето и първоначалната адаптация се е случила се взема съвместно решение, че настаняването може да се осъществи.

Специалистите от центъра по приемна грижа са убедени, че добре планиран и професионално осъществен опознавателен процес между детето и приемното семейство, създава предпоставка за позитивно развитие в бъдеще на всяко едно настаняване.

Към момента протичат опознавателни срещи между още две приемни семейства и съответно две деца. Очаква се и тези срещи да завършат благополучно и децата да заживеят в семейна среда.

Скоро очаквайте продължение на историята по настаняването на деца в приемни семейства в Стара Загора.