-A A +A
Четвъртък 6 Юли 2017

Сдружение "Самаряни"

Сдружение "Самаряни"

Кои са Сдружение „Самаряни”?

Сдружение „Самаряни” възниква като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, решени да помогнат на децата от улиците в града. В края на октомври 1998 г. те учредяват фондация, която през септември 2002 г. е преобразувана в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. До този момент Сдружение „Самаряни” е реализирало над 50 проекти и инициативи с обществена значимост в подкрепа на уязвими групи деца и семейства. Дейността си сдружението обезпечава главно от чуждестранни и национални финансиращи организации. Мисията на Сдружение „Самаряни” е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги.

Повече за тях може да прочетете на www.samaritans.bg