-A A +A
Четвъртък 6 Юли 2017

Фондация “Международна социална служба - България"

Фондация “Международна социална служба - България"

Кои са Фондация “Международна Социална Служба - България"? Фондация “Международна социална служба - България” е създадена в края на 2002 г. по инициатива на Международна социална служба – Швейцария, с цел да играе ролята на Звено за изпълнение на българо-швейцарския междуправителствен проект CLIP (Care leavers Integration program - Проект за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи Домовете за деца, лишени от родителски грижи). Мисията на Фондация “Международна социална служба - България” е: - да работи за защита и утвърждаване правата на човека; - да спомага за популяризиране на правата на детето и тяхното спазване във всички сфери на живота в страната; - да подпомага деца и младежи, които изпитват трудности в социалната си адаптация и личната си професионална реализация; - да оказва съдействие чрез мрежата на социална служба в отделните държави като предлага социална и юридическа помощ на български граждани, които вследствие на доброволна или насилствена миграция или други социални проблеми от международен характер, срещат лични или семейни трудности и се нуждаят от координирана намеса в минимум две страни, едната от които е Република България. От своето създаване досега организацията е изпълнила над 15 проекта, основно в областта на развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, в 8, от които е била водеща организация.

Повече за тях може да откриете на www.iss-bg.org