-A A +A
Четвъртък 6 Юли 2017

Сдружение „Институт по социални дейности и практики"

Сдружение „Институт по социални дейности и практики"

Кои са Сдружение „Институт по социални дейности и практики"?

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" e създадено през 2001 година от специалисти работещи в областта на социалната работа и социалната политика. Организацията e дело на част от екипа извършил националното представително изследване „Социална оценка на грижите за деца в България", От 2001 година до днес Институтът е реализирал повече от 30 проекта. Проведени са изследвания в областта на социалната сфера, а консултантите на организацията участват в множество срещи, обществени дискусии и проекти на партньорски организации в страната и чужбина.
Мисията на Сдружение „Институт по социални дейности и практики" е да работи за развитие на социалната работа като помагаща професия, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот на България. От 2009 г. ИСДП работи главно по три програми: ,,Предоставяне на социални услуги", ,,Деца и правосъдие - превенция на насилието" и ,,Обучения, методическа подкрепа и изследвания".

Повече за тях може да откриете на www.sapibg.org