-A A +A
Понеделник 21 Август 2017

Партньори

Арк-България, Уницеф-България, Сдружение "Самаряни", МСС и ИСДП са партньорска група от организации, за които приемната грижа е по-добрия начин за отглеждане на деца и възможност за извеждане от специализирани институции. Обединени, заедно, развиват модела на услугата "приемна грижа", с цел осигуряване на сигурна и грижовна среда, в която децата да получат по-добра възможност за личностно развитие и придобиване на социални умения спрямо алтернативата за израстването им в специализирана инстититуция.