-A A +A
Сряда 16 Май 2012

Парламентът регламентира социалната услуга „приемна грижа“

Парламентът регламентира социалната услуга „приемна грижа“

Доставчик на социалната услуга „приемна грижа“ може да бъде дирекция „Социално подпомагане“, общината или лицензиран доставчик на социална услуга за деца.

Утвърждаването на кандидатите за приемно семейство ще се извършва от Комисия по приемна грижа, която се създава към регионалната дирекция за социално подпомагане, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за социално подпомагане, с които се изменя и Законът за закрила на детето.

Регионалните дирекции за социално подпомагане ще поддържат регистър на утвърдените приемни семейства.

В закона се разписва понятието социална услуга „приемна грижа“. То включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето.

Доставчик на социалната услуга „приемна грижа“ може да бъде дирекция „Социално подпомагане“, общината или лицензиран доставчик на социална услуга за деца.

Условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и съставът, организацията и функциите на Комисията по приемна грижа ще се определя с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

След настаняването на детето, приемното семейство ще сключва договор със съответния доставчик на социалната услуга „приемна грижа“. Досега този договор се сключваше между приемните родители и директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството.

Парламентът се отказа от идеята за регионален контрол на социалните услуги и контролът ще продължи да се осъществява от инспектората към Агенцията за социално подпомагане. Депутатите отхвърлиха всички текстове, с които се предлагаше регламентиране на регионалния контрол.

До преработването на измененията се стигна, след като от левицата възразиха, че не е допустимо регионалните дирекции едновременно да утвърждават социални услуги и да упражняват контрол върху тях.

Източник: vesti.bg

Национална мрежа за децата има становище по промените на ЗСП, които сега са били приети.Mнението на НМД по ключови въпроси, касаещи доставянето на услугите, не е взето под внимание. Становището ни беше представено пред парламентарната комисия по социални въпроси през февруари.

Становището можете да видите тук.