-A A +A
Понеделник 19 Ноември 2012

От УНИЦЕФ оцениха високо работата на "Самаряни"

От УНИЦЕФ оцениха високо работата на "Самаряни"

Заместник-изпълнителният директор на УНИЦЕФ – г-н Мартин Могуанджа, придружен от Представителят на УНИЦЕФ България - г-жа Таня Радочай, посети Сдружение „Самаряни“. Това е първото посещение на УНИЦЕФ в страната, респективно в град Стара Загора, от толкова високо ниво.

С УНИЦЕФ България "Самаряни" работим от над четири години по предоставяне на услугата приемна грижа в Област Стара Загора. Като партньори, полагащи огромни усилия, за да се случи деинституционализацията на деца от специализирани институции в региона, сме обединени от идеята, че всяко дете трябва да бъде отглеждано в семейство – и в случай, че това не може да бъде неговото собствено, то трябва да има друго, което да се грижи за него, за да може то да достигне максималния потенциал на своите възможности. 

Висока оценка за работата на "Самаряни" и местната власт по отношение работата с деца и приемни семейства даде г-жа Радочай повреме на среща, организирана в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Това е и една от причините г-н Могуанджа да посети точно Стара Загора и Сдружение "Самаряни",  като пример за добрите практики в предоставянето на социални услуги за деца и семейства. 

"Сърцата на хората в България са отворени за децата и нуждаещите се" - сподели г-н Могуанджа, след като спомена за бързата и навременна подкрепа на съгражданите ни в полза на бедстващите в Хаити. "Тук има почва за сътрудничество за преодоляване трудностите и предизвикателствата за децата в България" - сподели също зам.-изп. директор на УНИЦЕФ. 

За “Самаряни“  бе изключителна чест и привилегия да се срещне с една от водещите фигури за УНИЦЕФ в световен мащаб.

В момента в област Стара Загора има 36 деца, настанени в приемни семейства. Консултирани са 302 семейства, които са проявили интерес по време на проекта. Общо над 3000 души са били засегнати в рамките на информационни кампании. Кандидатствали са 67 семейства, от които са утвърдени 38. Към момента в процес на кандидатстване са още 5 семейства. Самата процедура за обучение на приемен родител отнема средно около 4 - 6 месеца.