-A A +A
Четвъртък 12 Януари 2012

Новият проектозакон за детето

Новият проектозакон за детето

Според последните данни, изнесени от Националната мрежа за децата (НМД) през 2010 г. 2209 бебета са изоставени от родителите си за отглеждане в домове за деца от 0 до 3 години. От тях само 1,7% са без родители.

От НМД споделиха, че до момента утвърдените приемни семейства в страната са 935, а 800 деца са настанени в тях. Целта, която си е поставила държавата, стартирайки проекта „Приеми ме”, е до края на 2013 г. приемните семейства да станат 1400, като 1400 да бъдат и децата, настанени в тях.

Само след няколко дни ще приключат и срещите, които от НМД са организирали на различни места в страната. На тях бяха обсъждани новите текстове на проекта за Закон за детето. Участие в дискусиите са взели родители, учители и социални работници.

Едно от предложенията е възможността за разсиновяване на дете да отпадне изобщо от проекта на Закона за детето.

Последната среща ще се проведе на 30 ноември и след това НМД ще участва във всички нива, на които той ще бъде дискутиран - в Министерския съвет и в парламента.

Някои от точките, които са залегнали в законопроекта, са свързани с грижата за децата, които растат в семейна среда. Според авторите муновият закон бил ориентиран към всички деца и техните родители, а не само към деца в риск, каквато е философията на действащото към момента законодателство.

В него е залегнала глоба за родителите,настойникът или други лица, които полагат грижи за дете до 8-годишна възраст и го оставят без надзор и грижа. Глобата за първо нарушение ще бъде от 300 до 500 лв., а за второ - до 1000 лв.

Родителите са задължени да не оставят без надзор и грижа деца от 8 до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Глобата за това нарушение е от 200 до 500 лева. Също така ако детето не е навършило 14 години, то след 20 ч. трябва да излиза навън с придружител, а ако е между 14 и 18 години - след 22 ч.

Лицата, които полагат грижа за децата, са задължени да осигуряват редовното присъствие на детето на учебни занятия. В противен случай може да бъдат санкционирани с 200 до 1000 лв.

Относно образованието в Закона ще залегне задължително  предучилищно образование за дете, навършило 5 години, а училищното - за дете, навършило 7 години, като то продължава до навършване на 16 години.

Предвижда се да бъде забранено деца до 3-годишна възраст да бъдат настанявани в социални домове. За целта са необходими значителен брой нови приемни семейства.

За децата, които се отглеждат в институции, се предвижда на всеки две години задължително да се преразглежда съдебното решение, да се види каква е промяната в ситуацията около детето и дали има възможност то да излезе от специализираната институция. 

В новия законопроект влизат и задължителни изследвания на бременни жени, на двойки с репродуктивни проблеми и такива, на които им предстои "ин витро" процедура относно оценка на риска от раждане на дете с генетично заболяване. Министерството на здравеопазването ще трябва да осигури извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и изследвания на всички новородени деца за генетични болести. 

А при раждане на дете с увреждане новият закон предвижда към еднократната помощ, която се дава за всяко дете, да се отпуска допълнително минимум 500 лв., а месечните помощи за деца със специфични проблеми да се дават до навършването на 3, а не както в момента до 2 години.

Не на последно място законът ще се опита да се бори и с насилието във всичките му форми върху децата. Едно от предложенията в тази насока е към МВР да бъде поддържан регистър на лицата, осъдени за насилие срещу дете, като идеята е преди да бъде назначен специалист за работа с деца, работодателят да направи справка с регистъра. 

Предвижда се за психично и сексуално насилие върху дете да се смята принудата или склоняването за встъпване в брак или съпружеско съжителство преди навършване на 16 години.Ако при установяване на насилие върху дете или ако то е станало жертва на експлоатация, се предвижда да бъде създаден мултидисциплинарен екип от социален работник, лекар, полицай, прокурор и др., който да подкрепи и защити детето.

Автор: Ивайло Ябълкаров - специалист по приемна грижа, ОЦПГ Стара Загора