-A A +A
Събота 20 Август 2016

Лекарството "любов"

Лекарството "любов"

На 27 май беше настанено още едно дете в приемно семейство. Момичето е почти на дванадесет години и от шестата си година живее в Дом "Българка" заедно с по-големите си сестри и брат. След като всичките й близки вече не са в Дома, на момичето е предложена алтернативата да живее в приемно семейство, която тя с готовност приема. Роднините бързо се съгласяват, че приемната грижа е по-добрата възможност и през целия процес на напасване съдействат активно това да се случи. Същевременно между приемната майка и детето се случва "магията от пръв поглед".

Специалистите, които работим по случая, наблюдавахме много интересен феномен. Трудно ни е да преценим дали става дума за съвпадение или нещо друго, но с две думи се случи следното. След като детето разбра, че приемната майка е медицинско лице, всеки път, когато се разделяше с нея, момичето се разболяваше и постъпваше в болницата, където тя работеше. Там продължаваха опознавателните срещи, но разбира се, с по-голяма интензивност на контактите. След месец изписване и вписване в болницата момичето беше настанено и от тогава не е боледувало!

Споделено от специалистите по приемна грижа към Сдружение "Самаряни".