-A A +A
Петък 7 Юли 2017

Кандидати за приемни родители преминаха през обучение в Стара Загора

Кандидати за приемни родители преминаха през обучение в Стара Загора

Центърът по приемна грижа (ЦПГ) в град Стара Загора проведе обучение на кандидати за приемни родители. Тренингът, който се провежда в групов формат и включва интерактивни методи – ролеви игри, дискусии, малки групи, прожекция на филми, презентации и теоретична част, продължи седем дни, пръснати в рамките на един месец.

В обучението по приемна грижа, което е задължително за всички кандидати, подали своите документи за кандидатстване, взеха участие шест домакинства от община Стара Загора. Това бяха хора на различна възраст, както и с различен социален статус и етнос.

В два от обучителните дни те бяха срещнати и с вече утвърдени приемни родители, при които има настанени приемни деца. Кандидатите можеха да им задават своите въпроси, както и да чуят за положителните емоции около приемните деца и трудностите в приемна грижа.

Обучението този път протече в разширен вариант. Социалните работници от ЦПГ, добавиха няколко полезни теми, като например тази за приемната грижа на деца с увреждане и темата за позитивното възпитание и справянето с трудното поведение при децата.

Участие в една от сесиите на тренинга взе и социален работник от Отдел „Закрила на детето“, който разясни промените в законодателството, както и отговори на много въпроси, свързани с ролята на социалните работници, осиновяването на приемните деца, договорните взаимоотношения на професионалните приемни родители и други.

Предвидено е занапред в обученията да се включи и специалист от Звеното за ранна психосоциална интервенция, който да разкаже за това какви мерки могат да се предприемат, за да се подпомогне отглеждането на деца със специални потребности и на каква подкрепа могат да разчитат приемните родители, които се грижат за подобни деца.

Кандидатите от обучителната група вече са на следващия етап от проучването и в момента минават през разговори и срещи със социалните работници от ЦПГ, след които ще бъде завършена и тяхната оценка.

На специалистите от ЦПГ скоро им предстои да проведат ново обучение на кандидати за приемни родители. Вече няколко домакинства са заявили желанието си да станат приемни родители. Все още има няколко свободни места за новата обучителна група. Желаещите да получат повече информация и да се включат в обучението могат да разберат как могат да го направят на адрес ул. „Христо Ботев“ 205 от понеделник до петък, в работното време на Центъра по приемна грижа, което е от 08.00 до 17.00 часа или да се свържат с екипа на телефон 042/ 681 479.