-A A +A
Четвъртък 6 Юли 2017

Какво работят социалният работник и психологът

Какво работят социалният работник и психологът

На 13 ноември, вторник, представители на Сдружениe„Самаряни” участваха в специално организарания Ден на професиите на СОУ „Железник”. Той се проведе под надслов „Искам да стана...” и децата от четвъртите класове на училището бяха запознати с професиите на психолога и социалния работник от Ивайло Ябълкаров и Радостина Колева-Стоянова, съответно психолог и социален работник в Центъра по приемна грижа към Сдружението.

Над 60 деца от всички четвърти паралелки бяха свидетели и участници на интерактивното представяне на професиите.

Идеята на водещите беше да покажат по достъпен начин двете професии и да вдигнат някои погрешни схващания за тях, които съществуват в обществото ни.

Децата задаваха своите въпроси и част от тях взеха участие в ролева игра.

В крайна сметка всяко дете получи подарък от Центъра по приемна грижа - книжка за оцветяване с истории.

Децата бяха приканени, ако имат желание, да нарисуват рисунки, които да са свързани с тяхното разбиране за работата на социалния работник и психолога.

Събраните произведения могат да бъдат включени в изложба, организирана в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Стара Загора.